15.05.2000 20:55:28

Názvosloví hydrátů

XVIII.B

Určete názvy:
kdy psát arabské a kdy římské číslice návod, jak předponami vyjadřovat počet
vzorce názvy podrobně metodika sloučeniny 3 sloučeniny 5 sloučeniny 7
1. CuSO4.5H2O
2. FeSO4.7H2O
3. Na2B4O7.10H2O
4. Ca2B6O11.5H2O
5. (NH4)6Mo7O24.4H2O

nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home