15.05.2000 21:01:01

Metodika názvosloví hydrátů

XVIII.D

Metodika

kdy psát arabské a kdy římské číslice návod, jak předponami vyjadřovat počet
vzorce názvy podrobně metodika sloučeniny 3 sloučeniny 5 sloučeniny 7
1. Základem k sestavení vzorce je znalost tvorby příslušných sloučenin (viz. např.:sloučeniny 3 , sloučeniny 5 a sloučeniny 7)
2. Zapíše se vzorec sloučeniny a k ní se přidá v názvu uvedený počet vod

nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home