15.05.2000 20:57:02

Názvosloví hydrátů

XVIII.A

Určete vzorce:
kdy psát arabské a kdy římské číslice návod, jak předponami vyjadřovat počet
vzorce názvy podrobně metodika sloučeniny 3 sloučeniny 5 sloučeniny 7
1. pentahydrát síranu měďnatého
2. heptahydrát síranu železnatého
3. dekahydrát tetraboritanu sodného
4. pentahydrát hexaboritanu divápenatého
5. tetrahydrát heptamolybdenanu hexaamonného

nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home