28.09.2004 22:39:18
Názvosloví v anorganické chemii
[anionty][kationty][sloučeniny][kyseliny][archaické]
Gabriela Votavová
Mgr.Gabriela Votavová

Já sám bych nedokázal o této vynikající profesorce nic špatného říci, ale MC okomentoval vše po svém. Toto je úryvek z tajné korespondence. hrozím, "...Jinak se jak je ji..." Gábina veliká chemička, stále roste, je to úplný obr ,co s tím? Posilám Bohužel spojeni bylo přerušeno a zbytek si můžeme jen domyslet.

Kyseliny
I. Kyseliny bezkyslíkaté
metodika vzorce názvy podrobné řešení
II. Kyseliny kyslíkaté ( bez vyjádření počtu atomů vodíku i kyslíku,s jedním centrálním atomem)
metodika vzorce názvy podrobné řešení
III. Kyseliny kyslíkaté ( bez vyjádření počtu atomů vodíku i kyslíku,s více centrálními atomy)
metodika vzorce názvy podrobné řešení
IV. Kyseliny kyslíkaté (s jedním centrálním atomem, s vyjádřením počtu atomů vodíku, v jiném řešení s určením počtu atomů kyslíku)
vzorce s počtem atomů vodíku názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
V. Kyseliny kyslíkaté (s více centrálními atomy, s vyjádřením počtu atomů vodíku, v jiném řešení s určením počtu atomů kyslíku)
vzorce s počtem atomů vodíku názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
VI. Peroxokyseliny
metodika vzorce názvy podrobné řešení
VII. Komplexní kyseliny
metodika vzorce názvy podrobné řešení
VIII. Thionové a thiokyseliny
metodika vzorce názvy podrobné řešení
IX. Kyseliny s heteropolyaniontem
vzorce s počtem atomů vodíku názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení

[anionty][kationty][sloučeniny][kyseliny][nahoru][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]


ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]


Zpět na hlavní stránku