30.07.2009 17:47:45
Názvosloví kyselin
(s více centrálními atomy bez vyjádření počtu atomů vodíku nebo kyslíku v názvu)
III.C

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů :
metodika vzorce názvy podrobné řešení
  název anion křížové pravidlo
(pokud lze,krátí se)
vzorec výsledný vzorec
1. kyselina
didusná
N2O2-2
+I   -II
   
2   1
H2+I(N2O2)-II H2N2O2
2. kyselina
disírová
S2O7-2
+I   -II
   
2   1
H2+I(S2O7)-II H2S2O7
3. kyselina
diwolframová
W2O7-2
+I   -II
   
2   1
H2+I(W2O7)-II H2W2O7
4. kyselina
diniobičná
Nb2O6-2
+I   -II
   
2   1
H2+I(Nb2O6)-II H2Nb2O6
5. kyselina
tetrachromová
Cr4O13-2
+I   -II
   
2   1
H2+I(Cr4O13)-II H2Cr4O13
6. kyselina
hexamolybdenová
Mo6O19-2
+I   -II
   
2   1
H2+I(Mo6O19)-II H2Mo6O19

nahoru][kyseliny][slouceniny][anionty][kationty][názvosloví][anorganická chemie][go home]
Go home