30.07.2009 17:39:07
Názvosloví kyselin
(s více centrálními atomy bez vyjádření počtu atomů vodíku nebo kyslíku v názvu)
III.A

Určete vzorce: :
metodika vzorce názvy podrobné řešení
1. kyselina didusná
2. kyselina disírová
3. kyselina diwolframová
4. kyselina diniobičná
5. kyselina tetrachromová
6. kyselina hexamolybdenová

[nahoru][kyseliny][slouceniny][anionty][kationty][názvosloví][anorganická chemie][go home]
Go home