30.07.2009 17:43:40
Názvosloví kyselin
(s více centrálními atomy bez vyjádření počtu atomů vodíku nebo kyslíku v názvu)
III.B

Určete názvy: :
metodika vzorce názvy podrobné řešení
1. H2N2O2
2. H2S2O7
3. H2W2O7
4. H2Nb2O6
5. H2Cr4O13
6. H2Mo6O19

[nahoru][kyseliny][slouceniny][anionty][kationty][názvosloví][anorganická chemie][go home]
Go home