30.07.2009 17:38:35
Metodika názvosloví kyselin
s více centrálními atomy bez uvedení počtu vodíků i kyslíků v názvu
III.D

Metodika

metodika vzorce názvy podrobné řešení
Na úvod hlavní zásada - sloučeniny a tudíž i kyseliny jsou elektricky neutrální, to znamená, že mají výsledné oxidační číslo rovno nule
1. Základem k sestavení vzorce je znalost tvorby příslušných aniontů  
2. Kladnou část kyseliny tvoří vodík H s oxidačním číslem +1 a anion L (s několika centrálními atomy a kyslíky) s celkovým oxidačním číslem -y tvoří zápornou část H+1L-y
3. Jelikož, jak již řečeno úvodem, výsledné oxidační číslo kyselin je rovno nule, používá se jednoduché křížové pravidlem, kde se po diagonále čísla (v absolutní hodnotě) jednoduše přenesou
+1   -y
   
y   1

[nahoru][kyseliny][slouceniny][anionty][kationty][názvosloví][anorganická chemie][go home]
Go home