14.05.2000 20:46:24

Názvosloví kyselin

s více centrálními atomy s vyjádřením počtu atomů vodíku v názvu

V.A var. A

Určete vzorce:
vzorce s počtem atomů vodíku názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
anionty 9 předpony vyjadřující počet
1. kyselina tetrakosaoxoheptamolybdenová
2. kyselina heptaoxodifosforečná
3. kyselina heptaoxodivanadičná
4. kyselina dodekahektaoxohexatriakontamolybdenová
5. kyselina undekaoxohexaboritá

nahoru ,varianta A, varianta B, kyseliny, sloučeniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home