14.05.2000 20:41:56

Názvosloví kyselin

s více centrálními atomy s vyjádřením počtu atomů vodíku v názvu

V.B

Určete názvy:
vzorce s počtem atomů vodíku názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic
1. H6Mo7O24
2. H4P2O7
3. H4V2O7
4. H8Mo36O112
5. H4B6O11

nahoru ,varianta A, varianta B, kyseliny, sloučeniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home