14.05.2000 20:48:36

Názvosloví kyselin

s více centrálními atomy s vyjádřením počtu atomů vodíku v názvu

V.C var. A

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů
vzorce s počtem atomů vodíku názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic
  název základ vzorce
z názvu
dopočítání počtu
kyslíků
výsledný vzorec
1. kyselina
hexahydrogen
hepta
molybdenová
H6+IMo7+VIO$-II 6.1+7.6+$.(-2) = 0 »»
»»»$=24
H6+IMo7+VIO24-II
H6Mo7O24
2. kyselina
tetrahydrogen
difosforečná
H4+IP2+VO$-II 4.1+2.5+$.(-2) = 0 »»
»»»$=7
H4+IP2+VO7-II
H4P2O7
3. kyselina
tetrahydrogen
divanadičná
H4+IV2+VO$-II 4.1+2.5+$.(-2) = 0 »»
»»»$=7
H4+IV2+VO7-II
H4V2O7
4. kyselina
oktahydrogen
hexatriakonta
molybdenová
H8+IMo36+VIO$-II 8.1+36.6+$.(-2) = 0 »»
»»»$=112
H8+IMo36+VIO112-II
H8Mo36O112
5. kyselina
tetrahydrogen
hexaboritá
H4+IB6+IIIO$-II 4.1+6.3+$.(-2) = 0 »»
»»»$=11
H4+IB6+IIIO11-II
H4B6O11

nahoru ,varianta A, varianta B, kyseliny, sloučeniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home