14.05.2000 20:49:15

Názvosloví kyselin

s více centrálními atomy s vyjádřením počtu atomů vodíku v názvu

V.A var. A

Určete vzorce:
vzorce s počtem atomů vodíku názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic
1. kyselina hexahydrogenheptamolybdenová
2. kyselina tetrahydrogendifosforečná
3. kyselina tetrahydrogendivanadičná
4. kyselina oktahydrogenhexatriakontamolybdenová
5. kyselina tetrahydrogenhexaboritá

nahoru ,varianta A, varianta B, kyseliny, sloučeniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home