14.05.2000 16:14:27

Metodika názvosloví solí

(s více centrálními atomy s uvedením počtu atomů vodíku)

V.D var.A

Metodika

vzorce s počtem atomů vodíku názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic
Na úvod hlavní zásada - sloučeniny a tudíž i soli jsou elektricky neutrální, to znamená, že mají výsledné oxidační číslo rovno nule
1. Vodíkový kation označíme H s oxidačním číslem +I a jejich počet p, centrální atom označíme L s oxidačním číslem +ya jejich počet r. Aby vyšlo celkové číslo nulové, musí být sloučenina obsahovat i zatím neznámý počet kyslíků $ (s oxidačním číslem -2). Hp+ILr+yO$-II
2. V případě,že číslo p.1 + r.y je sudé, doplní se počet kyslíků ( s oxidačním číslem -2) z dle vzorce p.1 +r.y + z.(-2) = 0, to znamená z = (p.1 + r.y)/2 Hp+ILr+yOz-II
3. V případě,že číslo p.x + r.y je liché, je špatné zadání, sloučenina nemůže z důvodu oxidačního čísla vodíku + I existovat.  

nahoru ,kyseliny, sloučeniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home