14.05.2000 21:10:25

Názvosloví kyselin

s jedním centrálním atomem s vyjádřením počtu atomů kyslíku v názvu

V.C var. B

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů
vzorce s počtem atomů vodíku názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
anionty 9 předpony vyjadřující počet
  název anion křížové pravidlo
(pokud lze,krátí se)
výsledný vzorec
1. kyselina
tetrakosaoxo
heptamolybdenová
Mo7O24-6
+I   -VI
   
6   1
H6Mo7O24
2. kyselina
heptaoxo
difosforečná
P2O7-4
+I   -IV
   
4   1
H4P2O7
3. kyselina
heptaoxo
divanadičná
V2O7-4
+I   -IV
   
4   1
H4V2O7
4. kyselina
dodekahektaoxo
hexatriakonta
molybdenová
Mo36O112-8
+I   -VIII
   
8   1
H8Mo36O112
5. kyselina
undekaoxo
hexaboritá
B6O11-4
+I   -IV
   
4   1
H4B6O11

nahoru ,varianta A, varianta B, kyseliny, sloučeniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home