14.05.2000 22:28:47

Metodika názvosloví peroxokyselin

VI.D

Metodika

kdy psát arabské a kdy římské číslice návod, jak předponami vyjadřovat počet
vzorce názvy podrobně metodika peroxoanionty 12
Na úvod hlavní zásada - sloučeniny a tudíž i peroxokyseliny jsou elektricky neutrální, to znamená, že mají výsledné oxidační číslo rovno nule
1. Základem k sestavení vzorce je znalost tvorby příslušných peroxoaniontů  
2. Kladnou část kyseliny tvoří vodík H s oxidačním číslem +1 a peroxoanion L s celkovým oxidačním číslem -y tvoří zápornou část H+1L-y
3. Jelikož, jak již řečeno úvodem, výsledné oxidační číslo kyselin je rovno nule, používá se jednoduché křížové pravidlem, kde se po diagonále čísla (v absolutní hodnotě) jednoduše přenesou
+1   -y
   
y   1

nahoru ,kyseliny,slouceniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home