21.05.2000 02:34:00

Metodika názvosloví heteropolyaniontových kyselin s počtem vodíků v názvu

IX.a D var.A

Metodika

vzorce s počtem atomů vodíku názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic
Na úvod hlavní zásada - sloučeniny a tudíž i sloučniny s dvěma různými centrálními atomy jsou elektricky neutrální, to znamená, že mají výsledné oxidační číslo rovno nule
1. Vodíkový kation označíme H s oxidačním číslem +I a jejich počet p, centrální atomy prvního druhu označíme L s oxidačním číslem +ya jejich počet j centrální atomy druhého druhu označíme R s oxidačním číslem +v a jejich počet k. Aby vyšlo celkové číslo nulové, musí být sloučenina obsahovat i zatím neznámý počet kyslíků $ (s oxidačním číslem -2). Hp+ILj+yRk+vO$-II
  !!Řazení ve vzorci - nejdříve vodík, pak centrální atomy dle počtu atomů j< k!! zatímco řazení v názvu je i centrálních atomů dle abecedy (násobné předpony se neuvažují) s výjimkou násobků ...krát, ty se řadí dopředu bez ohledu na abecedu.V názvu se jednotlivé centrální atomy oddělují pomlčkou.

koncovky centrálních atomů vyjadřující oxidační číslo (první slovo v názvu je kyselina)

posledního oxidační číslo prvního
-nová + I -nano
-natá + II -natano
-itá + III -itano
-ičitá + IV -ičitano
-ičná nebo

-ečná

+ V -ičnano nebo

-ečnano

-ová + VI -ano
-istá + VII -istano
-ičelá + VIII -ičelano
    Je možno používat též obdobu názvosloví jako u ligandů (např.arsenato, molybdato, fosfato)
 
2. V případě,že číslo p.1 + j.y + k.v je sudé, doplní se počet kyslíků ( s oxidačním číslem -2) z dle vzorce p.1 + j.y + k.v + z.(-2) = 0, to znamená z = (p.x + y)/2 Hp+ILj+yRk+vOz-II
3. V případě, že číslo p.1 + j.y + k.v je liché, je chybné zadání, vzhledem k oxidačnímu číslu vodíku vzorec neexistuje..  

nahoru ,varianta A, varianta B, kyseliny, sloučeniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home