21.05.2000 02:34:47

Názvosloví heteropolyaniontových kyselin s počtem vodíků v názvu

IX. A var.A

Určete vzorce:

vzorce s počtem atomů vodíku názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic
1. kyselina tetrahydrogenpentamolybdenano-disiřičitá
2. kyselina pentahydrogenjodistano-hexawolframová
3. kyselina heptahydrogenhexakis(dimolybdeno)-fosforečná

kyselina heptahydrogenhexakis(dimolybdáto)fosforečná

4. kyselina oktahydrogenhexakis(dimolybdeno)-křemičitá

kyselina oktahydrogenhexakis(dimolybdáto)křemičitá

nahoru ,varianta A, varianta B, kyseliny, sloučeniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home