21.05.2000 01:58:16

Metodika názvosloví heteropolyaniontových kyselin

IX. D var.B

Metodika

vzorce s počtem atomů vodíku názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic heteropolyanionty 11
Na úvod hlavní zásada - sloučeniny a tudíž i sloučniny s dvěma různými centrálními atomy jsou elektricky neutrální, to znamená, že mají výsledné oxidační číslo rovno nule
1. Základem k sestavení vzorce je znalost tvorby příslušných heteropolyaniontů  
2. Vodíkový kation označíme H s oxidačním číslem +I a heteropolyaniont L (obsahuje různé centrálních atomy a kyslíky) s celkovým oxidačním číslem -y. H+IL-y
3. Jelikož, jak již řečeno úvodem, výsledné oxidační číslo sloučenin je rovno nule, používá se jednoduché křížové pravidlem, kde se po diagonále čísla (v absolutní hodnotě) jednoduše přenesou
+I   -y
   
y   1

nahoru ,varianta A, varianta B, kyseliny, sloučeniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home