30.07.2009 17:58:22
Názvosloví heteropolyaniontových kyselin s počtem vodíků v názvu
IX. C var.A

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů

vzorce s počtem atomů vodíku názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic
 
přímo z názvu dopočítavaný počet kyslíků hotový vzorec
1.

kyselina tetrahydrogenpentamolybdenano-disiřičitá

H4+I[S2+IVMo5+VIO?-II]-? 4.1+2.4+5.6+21.(-2) = 0 H4[S2Mo5O21]
2.

kyselina pentahydrogenjodistano-hexawolframová

H5+I[I+VIIW6+VIO?-II]-? 5.1+7+6.6+24.(-2) = 0 H5[IW6O24]
3.

kyselina heptahydrogenhexakis(dimolybdeno)-fosforečná
kyselina heptahydrogenhexakis(dimolybdáto)fosforečná

H7+I[P+V(Mo2+VIO?-II)6]-? 7.1+5+6.[2.6+7.(-2)] = 0 H7[P(Mo2O7)6]
4.

kyselina oktahydrogenhexakis(dimolybdeno)-křemičitá
kyselina oktahydrogenhexakis(dimolybdáto)křemičitá

H7+I[P+V(Mo2+VIO?-II)6]-? 7.1+5+6.[2.6+7.(-2)] = 0 H8[Si(Mo2O7)6]

[nahoru][varianta A][varianta B][kyseliny][sloučeniny][anionty][kationty][názvosloví][anorganická chemie][go home]
Go home