21.05.2000 02:31:34

Názvosloví heteropolyaniontových kyselin s počtem kyslíků v názvu

IX. C var. B

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů
vzorce s počtem atomů vodíku názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic heteropolyanionty 11
  název heteropolyanion křížové pravidlo
(pokud lze,krátí se)
výsledný vzorec
1. kyselina
henkosaoxo-
pentamolybdenano-
-disiřičitá
[S2Mo5O21]-4
+I   -IV
   
4   1
H4[S2Mo5O21]
2. kyselina
tetrakosaoxo-
jodistano-
-hexawolframová
[IW6O24]-5
+I   -V
   
5   1
H5[IW6O24]
3. kyselina
hexakis
(heptaoxo
dimolybdenano)-
-fosforečná
[P(Mo2O7)6]-7
+I   -VII
   
7   1
H7[P(Mo2O7)6]
4. kyselina
hexakis
(heptaoxo
dimolybdenano)-
-křemičitá
[Si(Mo2O7)6]-8
+I   -VIII
   
8   1
H8[Si(Mo2O7)6]

nahoru ,varianta A, varianta B, kyseliny, sloučeniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home