30.07.2009 18:01:57
Názvosloví heteropolyaniontových kyselin
IX. B

Určete názvy:

vzorce s počtem atomů vodíku názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic
1. H4[S2Mo5O21]
2. H5[IW6O24]
3. H7[P(Mo2O7)6]
4. H8[Si(Mo2O7)6]

[nahoru][varianta A][varianta B][kyseliny][sloučeniny][anionty][kationty][názvosloví][anorganická chemie][go home]
Go home