21.05.2000 02:31:16

Názvosloví heteropolyaniontových kyselin s počtem kyslíků v názvu

IX. A var.B

Určete vzorce:

vzorce s počtem atomů vodíku názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic heteropolyanionty 11
1. kyselina henkosaoxopentamolybdenano-disiřičitá
2. kyselina tetrakosaoxojodistano-hexawolframová
3. kyselina hexakis(heptaoxodimolybdeno)-fosforečná

kyselina hexakis(heptaoxodimolybdáto)fosforečná

4. kyselina hexakis(heptaoxodimolybdeno)-křemičitá

kyselina hexakis(heptaoxodimolybdáto)křemičitá

nahoru ,varianta A, varianta B, kyseliny, sloučeniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home