14.05.2000 21:50:41

Názvosloví peroxokyselin

VI.B

Určete název:
kdy psát arabské a kdy římské číslice návod, jak předponami vyjadřovat počet
vzorce názvy podrobně metodika peroxoanionty 12
1. H2SO5-II
2. HNO3
3. H3PO5
4. H2S2O8
7. HNO4
8. H2CO5
9. H4P2O8

nahoru ,kyseliny,slouceniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home