15.05.2000 21:35:09

Názvosloví thionových a thiokyselin

VIII.C

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů
kdy psát arabské a kdy římské číslice předpony vyjadřující počet
vzorce názvy podrobně metodika thioanionty 13
  název anion křížové pravidlo
(pokud lze,krátí se)
vzorec výsledný vzorec
1. kyselina
thiosírová
S2O3-2
+I   -II
   
2   1
H2+I(S2O3)-II H2S2O3
2. kyselina
thiosiřičitá
S2O2-2
+I   -II
   
2   1
H2+I(S2O2)-II H2S2O2
3. kyselina
thiouhličitá
CSO2-2
+I   -II
   
2   1
H2+I(CSO2)-II H2CSO2
4. kyselina
trithio
uhličitá
CS3-2
+I   -II
   
2   1
H2+I(CS3)-II H2CS3
5. kyselina
trithio
arsenitá
AsS3-3
+I   -III
   
3   1
H3+I(AsS3)-III H3AsS3
6. kyselina
tetrathio
arsenitá
AsS4-3
+I   -III
   
3   1
H3+I(AsS4)-III H3AsS4
nahoru ,thioanionty 13 ,kyseliny, sloučeniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home
7. kyselina
di
thionová
S2O6-2
+I   -II
   
2   1
H2+I(S2O6)-II H2+I(S2O6)-II
8. kyselina
tri
thionová
S3O6-2
+I   -II
   
2   1
H2+I(S3O6)-II H2S3O6
9. kyselina
tetra
thionová
S4O6-2
+I   -II
   
2   1
H2+I(S4O6)-II H2S4O6
10. kyselina
penta
thionová
S5O6-2
+I   -II
   
2   1
H2+I(S5O6)-II H2S5O6
11. kyselina
hexa
thionová
S6O6-2
+I   -II
   
2   1
H2+I(S6O6)-II H2S6O6
12. kyselina
poly
thionová
Sn+2O6-2
+I   -II
   
2   1
H2+I(Sn+2O6)-II H2Sn+2O6

nahoru ,thioanionty 13 ,kyseliny, sloučeniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home