15.05.2000 21:35:35

Názvosloví thionových a thiokyselin

VIII.A

Určete vzorce:
kdy psát arabské a kdy římské číslice předpony vyjadřující počet
vzorce názvy podrobně metodika thioanionty 13
1. kyselina thiosírová
2. kyselina thiosiřičitá
3. kyselina thiouhličitá
4. kyselina trithiouhličitá
5. kyselina trithioarsenitá
6. kyselina tetrathioarsenitá
7. kyselina dithionová
8. kyselina trithionová
9. kyselina tetrathionová
10. kyselina pentathionová
11. kyselina hexathionová
12. kyselina polythionová

nahoru ,thioanionty 13 ,kyseliny, sloučeniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home