15.05.2000 20:18:20

Názvosloví thionových a thiokyselin

VIII.B

Určete názvy:
kdy psát arabské a kdy římské číslice předpony vyjadřující počet
vzorce názvy podrobně metodika thioanionty 13
1. H2S2O3
2. H2S2O2
3. H2CSO2
4. H2CS3
5. H3AsS3
6. H3AsS4
7. H2+I(S2O6)-II
8. H2S3O6
9. H2S4O6
10. H2S5O6
11. H2S6O6
12. H2Sn+2O6

nahoru ,thioanionty 13 ,kyseliny, sloučeniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home