15.05.2000 20:23:46

Metodika názvosloví

thionových a thiosloučenin

VIII.D

Metodika

kdy psát arabské a kdy římské číslice předpony vyjadřující počet
vzorce názvy podrobně metodika thioanionty 13
Na úvod hlavní zásada - sloučeniny a tudíž i thinové a thiosloučeniny jsou elektricky neutrální, to znamená, že mají výsledné oxidační číslo rovno nule
1. Základem k sestavení vzorce je znalost tvorby příslušných thioaniontů  
2. Vodíkový kation značíme H s oxidačním číslem +I a thioanion L (obsahuje thioskupinu nebo thionan) s oxidačním číslem -y. M+IL-y
3. Jelikož, jak již řečeno úvodem, výsledné oxidační číslo kyselin je rovno nule, používá se jednoduché křížové pravidlem, kde se po diagonále čísla (v absolutní hodnotě) jednoduše přenesou
+I   -y
   
y   1

nahoru ,thioanionty 13 ,kyseliny, sloučeniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home