14.05.2000 14:16:28

Názvosloví kyselin

(s jedním centrálním atomem bez vyjádření počtu atomů vodíku nebo kyslíku v názvu)

II.B

Určete názvy:
vzorce názvy podrobně metodika anionty 3
1. HNO2
2. HNO3
3. HClO
4. HClO2
5. HClO3
6. HClO4
7. HAsO3
8. HPO3
9. H2SO3
10. H2SO4
11. H2WO4
12. H2SiO3
13. H2CO3
14. HMnO4
15. H2MoO4
16. H2TeO4
17. HIO4

nahoru ,kyseliny,slouceniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home