14.05.2000 14:13:39

Názvosloví kyselin

(s jedním centrálním atomem bez vyjádření počtu atomů vodíku nebo kyslíku v názvu)

II.C

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů
vzorce názvy podrobně metodika anionty 3
  název anion křížové pravidlo
(pokud lze,krátí se)
vzorec výsledný vzorec
1. kyselina
dusitá
NO2-1
+I   -I
   
1   1
H+I(NO2)-I HNO2
2. kyselina
dusičná
NO3-1
+I   -I
   
1   1
H+I(NO3)-I HNO3
3. kyselina
chlorná
ClO-1
+I   -I
   
1   1
H+I(ClO)-I HClO
4. kyselina
chloritá
ClO2-1
+I   -I
   
1   1
H+I(ClO2)-I HClO2
5. kyselina
chlorečná
ClO3-1
+I   -I
   
1   1
H+I(ClO3)-I HClO3
6. kyselina
chloristá
ClO4-1
+I   -I
   
1   1
H+I(ClO4)-I HClO4
7. kyselina
arseničná

meta

AsO3-1
+I   -I
   
1   1
H+I(AsO3)-I HAsO3
nahoru ,kyseliny,slouceniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home
8. kyselina
fosforečná

meta

PO3-1
+I   -I
   
1   1
H+I(PO3)-I HPO3
9. kyselina
siřičitá
SO3-2
+I   -II
   
2   1
H2+I(SO3)-II H2SO3
10. kyselina
sírová
SO4-2
+I   -II
   
2   1
H2+I(SO4)-II H2SO4
11. kyselina
wolframová
WO4-2
+I   -II
   
2   1
H2+I(WO4)-II H2WO4
12. kyselina
křemičitá

meta

SiO3-2
+I   -II
   
2   1
H2+I(SiO3)-II H2SiO3
13. kyselina
uhličitá
CO3-2
+I   -II
   
2   1
H2+I(CO3)-II H2CO3
14. kyselina
manganistá
MnO4-1
+I   -I
   
1   1
H+I(MnO4)-I HMnO4
15. kyselina
molybdenová
MoO4-2
+I   -II
   
2   1
H2+I(MoO4)-II H2MoO4
16. kyselina
tellurová

meta

TeO4-2
+I   -II
   
2   1
H2+I(TeO4)-II H2TeO4
17. kyselina
jodistá

meta

IO4-1
+I   -I
   
1   1
H+I(IO4)-I HIO4

nahoru ,kyseliny,slouceniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home