14.05.2000 14:17:05

Názvosloví kyselin

(s jedním centrálním atomem bez vyjádření počtu atomů vodíku nebo kyslíku v názvu)

II.A

Určete vzorce:
vzorce názvy podrobně metodika anionty 3
1. kyselina dusitá
2. kyselina dusičná
3. kyselina chlorná
4. kyselina chloritá
5. kyselina chlorečná
6. kyselina chloristá
7. kyselina arseničná meta
8. kyselina fosforečná meta
9. kyselina siřičitá
10. kyselina sírová
11. kyselina wolframová
12. kyselina křemičitá meta
13. kyselina uhličitá
14. kyselina manganistá
15. kyselina molybdenová
16. kyselina tellurová meta
17. kyselina jodistá meta

nahoru ,kyseliny,slouceniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home