14.05.2000 13:36:51

Metodika názvosloví kyselin

s jedním centrálním atomem bez uvedení počtu vodíků i kyslíků v názvu

II.D

Metodika

vzorce názvy podrobně metodika anionty 3
Na úvod hlavní zásada - sloučeniny a tudíž i kyseliny jsou elektricky neutrální, to znamená, že mají výsledné oxidační číslo rovno nule
1. Základem k sestavení vzorce je znalost tvorby příslušných aniontů  
2. Kladnou část kyseliny tvoří vodík H s oxidačním číslem +1 a anion L (s jedním centrálním atomem a kyslíky) s celkovým oxidačním číslem -y tvoří zápornou část H+1L-y
3. Jelikož, jak již řečeno úvodem, výsledné oxidační číslo kyselin je rovno nule, používá se jednoduché křížové pravidlem, kde se po diagonále čísla (v absolutní hodnotě) jednoduše přenesou
+1   -y
   
y   1

nahoru ,kyseliny,slouceniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home