29.04.2000 14:20:47

Názvosloví

Meta a ortho vzorce - poznámka

Stává se , že - v systematickém názvosloví nesprávně - se běžně používá název určený pro sloučeninu s nejmenším počtem kyslíků pro sloučeninu s vyšším počtem kyslíků (zcela běžné to je například u fosforečnanů, neboť tetraoxofosforečnany mají nesrovnatelně větší význam než fosforečnany ( s minimálním počtem kyslíků to,znamená se třemi) a prostě se jim říká v praxi fosforečnany. Tento problém řeší polosystematicky přepony meta a ortho. Meta znamená sloučeninu s nejmenším počtem kyslíků (zpravidla polymer) a ortho s vyšším (nejčastěji o jeden, ale někdy i o dva kyslíky), s tím, že toto platí i když se meta v praxi nevyskytuje

Příklady - u konkrétních příkladů lze kliknout na vzorec strukturní

  název meta konkrétní příklady ortho konkrétní příklady
1. fosforečnan PO3-1 kyselina metafosforečná PO4-3 kyselina (ortho)fosforečná
2. křemičitan SiO3-2 metakřemičitan SiO4-4 kyselina (ortho)křemičitá
3. jodistan IO4-1 kyselina metajodistá IO6-5 kyselina (ortho)jodistá
4. telluran TeO4-2 kyselina metatellurová TeO6-6 kyselina (ortho)tellurová
5. arseničnan AsO3-1 metaarseničnan AsO4-3  
6. boritan BO2-2   BO3-3  

nahoru , názvosloví , anorganická chemie, strukturní vzorce ,go home