14.05.2000 22:25:50

Názvosloví komplexních kyselin
VII.A

Určete názvy:
přehled ligandů předpony vyjadřující počet
arabské a římské číslice předpony vyjadřující násobky
vzorce názvy podrobně komplexní anionty 14 metodika
1. kyselina bis(thiosulfato)stříbrná
2. kyselina tetranitratozlatitá
3. kyselina hexanitritokobaltitá
4. kyselina tetrachlorozlatitá
5. kyselina hexachloroplatičitá
6. kyselina hexakyanoželeznatá
7. kyselina hexakyanoželezitá

nahoru ,přehled ligandů ,kyseliny, sloučeniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home