14.05.2000 22:24:20

Názvosloví komplexních kyselin
VII.B

Určete názvy:
přehled ligandů předpony vyjadřující počet
arabské a římské číslice předpony vyjadřující násobky
vzorce názvy podrobně komplexní anionty 14 metodika
1. H3[Ag(S2O3)2]
2. H[Au(NO3)4]
3. H3[Co(NO2)6]
4. H[AuCl4]
5. H2[PtCl6]
6. H4[Fe(CN)6]
7. H3[Fe(CN)6]

nahoru ,přehled ligandů ,kyseliny, sloučeniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home