03.08.2002 11:26:27
Názvosloví
Předpony udávající násobky

1x monokis- 21x henikosakis-
2x bis- 22x dokosakis-
3x tris- 23x   trikosakis-
4x tetrakis- 24x tetrakosakis-
5x pentakis- 27x heptakosakis-
6x hexakis- 30x triakontakis-
7x heptakis- 31x hentriakontakis-
8x oktakis- 32x dotriakontakis-
9x nonakis- 36x hexatriakontakis-
10x dekakis- 40x tetrakontakis-
11x undekakis- 41x hentetrakontakis-
12x dodekakis- 45x pentatetrakontakis-
13x tridekakis- 50x pentakontakis-
14x tetradekakis- 52x dopentakontakis-
15x pentadekakis- 60x hexakontakis-
16x hexadekakis- 63x trihexakontakis-
17x heptadekakis- 67x heptahexakontakis-
18x oktadekakis- 70x heptakontakis-
19x nonadekakis- 71x henheptakontakis-
20x ikosakis- 79x nonaheptakontakis-

[nahoru][názvosloví][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]
Zpět na hlavní stránku