14.05.2000 14:32:26

Názvosloví kyselin

s jedním centrálním atomem s vyjádřením počtu atomů vodíků v názvu

IV.A var. A

Určete vzorce:
vzorce s počtem atomů vodíku názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic
1. kyselina trihydrogenfosforečná
2. kyselina tetrahydrogenkřemičitá
3. kyselina pentahydrogenjodistá
4. kyselina trihydrogenvanadičná
5. kyselina hexahydrogentellurová
6. kyselina trihydrogenboritá
7. kyselina tetrahydrogenxeničelá
8. kyselina trihydrogenfosforitá
9. kyselina trihydrogenfosforná

nahoru ,varianta A, varianta B, kyseliny, slouceniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home