14.05.2000 11:48:52

Názvosloví kyselin

bezkyslíkatých

I.B

Určete názvy:
vzorce názvy podrobně metodika anionty 1 anionty 2
1. HF
2. HCN
3. HCl
4. H2S
5. H2Se
6. HSCN
7. HN3

nahoru ,kyseliny,slouceniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home