14.05.2000 11:50:44

Názvosloví kyselin

bezkyslíkatých

I.A

Určete názvy:
vzorce názvy podrobně metodika anionty 1 anionty 2
1. kyselina fluorovodíková
2. kyselina kyanovodíková
3. kyselina chlorovodíková
4. kyselina sirovodíková
5. kyselina selenovodíková
6. kyselina rhodanovodíková
7. kyselina azidovodíková

nahoru ,kyseliny,slouceniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home