14.05.2000 11:33:46

Názvosloví kyselin

bezkyslíkatých

I.C

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů
vzorce názvy podrobně metodika anionty 1 anionty 2
  název anion křížové pravidlo
(pokud lze,krátí se )
vzorec výsledný vzorec
1. kyselina
fluorovodíková
F-1
+I   -I
   
1   1
H+IF-I HF
2. kyselina
kyanovodíková
CN-1
+I   -I
   
1   1
H+ICN-I HCN
3. kyselina
chlorovodíková
Cl-1
+I   -I
   
1   1
H+ICl-I HCl
4. kyselina
sirovodíková
S-2
+I   -II
   
2   1
H2+IS-II H2S
5. kyselina
selenovodíková
Se-2
+I   -II
   
2   1
H2+ISe-II H2Se
6. kyselina
rhodanovodíková
SCN-1
+I   -I
   
1   1
H+I(SCN)-I HSCN
7. kyselina
azidovodíková
(N3)-1
+I   -I
   
1   1
H+I(N3)-I HN3

nahoru ,kyseliny,slouceniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home