14.05.2000 12:58:35

Metodika názvosloví kyselin

bezkyslíkaté

I.D

Metodika

vzorce názvy podrobně metodika anionty 1 anionty 2
Na úvod hlavní zásada - sloučeniny a tudíž i kyseliny jsou elektricky neutrální, to znamená, že mají výsledné oxidační číslo rovno nule
1. Základem k sestavení vzorce je znalost tvorby příslušných aniontů (anionty 1 a anionty 2)  
2. Kladnou část kyseliny tvoří vodík H s oxidačním číslem +1 a anion L s oxidačním číslem -y tvoří zápornou část H+1L-y
3. Jelikož, jak již řečeno úvodem, výsledné oxidační číslo kyselin je rovno nule, používá se jednoduché křížové pravidlem, kde se po diagonále čísla (v absolutní hodnotě) jednoduše přenesou
+1   -y
   
y   1

nahoru ,kyseliny,slouceniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home