14.05.2000 15:30:20

Názvosloví kyselin

s jedním centrálním atomem s vyjádřením počtu atomů kyslíku v názvu

IV.A var. B

Určete vzorce:
vzorce s počtem atomů vodíku názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
anionty 7 psaní arabských a římských číslic
1. kyselina tetraoxofosforečná
2. kyselina tetraoxokřemičitá
3. kyselina hexaoxojodistá
4. kyselina tetraoxovanadičná
5. kyselina hexaoxotellurová
6. kyselina trioxoboritá
7. kyselina hexaoxoxeničelá
8. kyselina trioxofosforitá
9. kyselina dioxofosforná

nahoru ,varianta A, varianta B, kyseliny, slouceniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home