14.05.2000 15:59:09

Metodika názvosloví kyselin

s jedním centrálním atomem s uvedením počtu kyslíků v názvu

IV.D var.B

Metodika

vzorce s počtem atomů vodíku názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
anionty 7 psaní arabských a římských číslic
Na úvod hlavní zásada - sloučeniny a tudíž i kyseliny jsou elektricky neutrální, to znamená, že mají výsledné oxidační číslo rovno nule
1. Základem k sestavení vzorce je znalost tvorby příslušných aniontů  
2. Kladnou část kyseliny tvoří vodík H s oxidačním číslem +1 a anion L (s jedním centrálním atomem a v názvu určeným počtem kyslíků) s celkovým oxidačním číslem -y tvoří zápornou část H+1L-y
3. Jelikož, jak již řečeno úvodem, výsledné oxidační číslo kyselin je rovno nule, používá se jednoduché křížové pravidlem, kde se po diagonále čísla (v absolutní hodnotě) jednoduše přenesou
+1   -y
   
y   1

nahoru ,kyseliny,slouceniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home