14.05.2000 14:30:51

Názvosloví kyselin

s jedním centrálním atomem s vyjádřením počtu atomů vodíků v názvu

IV.B

Určete názvy:
vzorce s počtem atomů vodíku názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic
1. H3PO4
2. H4SiO4
3. H5IO6
4. H3VO4
5. H6TeO6
6. H3BO3
7. H4XeO6
8. H3PO3
9. H3PO2

nahoru ,varianta A, varianta B, kyseliny, slouceniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home