14.05.2000 13:42:53

Názvosloví kyselin

s jedním centrálním atomem s vyjádřením počtu atomů vodíků v názvu

IV.C var. A

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů
vzorce s počtem atomů vodíku názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic
  název základ vzorce
z názvu
dopočítání počtu
kyslíků
výsledný vzorec
1. kyselina
tri
hydrogen
fosforečná
H3+IP+VO$-II 3.1+5+$.(-2) = 0 »»»
»»»$=4
H3+IP+VO4-II
H3PO4
2. kyselina
tetra
hydrogen
křemičitá
H4+ISi+IVO$-II 4.1+4+$.(-2) = 0 »»»
»»»$=4
H4+ISi+IVO4-II
H4SiO4
3. kyselina
penta
hydrogen
jodistá
H5+II+VIIO$-II 5.1+7+$.(-2) = 0 »»»
»»»$=6
H5+II+VIIO6-II
H5IO6
4. kyselina
tri
hydrogen
vanadičná
H3+IV+VO$-II 3.1+5+$.(-2) = 0 »»»
»»»$=4
H3+IV+VO4-II
H3VO4
5. kyselina
hexa
hydrogen
tellurová
H6+ITe+VIO$-II 6.1+6+$.(-2) = 0 »»»
»»»$=6
H6+ITe+VIO6-II
H6TeO6
nahoru ,varianta A, varianta B, kyseliny,slouceniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home
6. kyselina
tri
hydrogen
boritá
H3+IB+IIIO$-II 3.1+3+$.(-2) = 0 »»»
»»»$=3
H3+IB+IIIO3-II
H3BO3
7. kyselina
tetra
hydrogen
xeničelá
H4+IXe+VIIIO$-II 4.1+8+$.(-2) = 0 »»»
»»»$=6
H4+IXe+VIIIO6-II
H4XeO6
8. kyselina
tri
hydrogen
fosforitá
H3+IP+IIIO$-II 3.1+3+$.(-2) = 0 »»»
»»»$=3
H3+IP+IIIO3-II
H3PO3
9. kyselina
tri
hydrogen
fosforná
H3+IP+IIIO$-II 3.1+1+$.(-2) = 0 »»»
»»»$=2
H3+IP+IO2-II
H3PO2

nahoru ,varianta A, varianta B, kyseliny, slouceniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home