14.05.2000 21:52:04

Názvosloví peroxokyselin

VI.A

Určete název:
kdy psát arabské a kdy římské číslice návod, jak předponami vyjadřovat počet
vzorce názvy podrobně metodika peroxoanionty 12
1. kyselina peroxosírová
2. kyselina peroxodusitá
3. kyselina trihydrogenperoxofosforečná
4. kyselina peroxodisírová
7. kyselina peroxodusičná
8. kyselina diperoxouhličitá
9. kyselina tetrahydrogenperoxodifosforečná

nahoru ,kyseliny,slouceniny, anionty ,kationty, názvosloví , anorganická chemie, ,go home