09.05.2000 00:00:41

Názvosloví komplexních solí
s komplexním aniontem i kationtem

XVII.B

Určete názvy:
přehled ligandů předpony vyjadřující počet podrobně
arabské a římské číslice předpony vyjadřující násobky názvy
komplexní kationty 3 komplexní anionty 14 vzorce metodika
1. [Pt(NH3)4][PtCl4]
2. [Cr(H2O)6][Fe(CN)6]

přehled ligandů , komplexní anionty, komplexní kationty, nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, go home