21.04.2003 08:14:54

Názvosloví

Komplexní kationty

III.C

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů

přehled ligandů
předpony vyjadřující počet předpony vyjadřující násobky
kdy psát arabské a kdy římské číslice
vzorce názvy podrobné řešení metodika
 
přímo z názvu dopočítavaný název hotový vzorec
1. tetraaquaměďnatý
[Cu+II(H2O)40]+? [Cu+II(H2O)40]+2
1.2+4.0 = +2
[Cu(H2O)4]+2
2. tetraamminměďnatý
[Cu+II(NH3)40]+? [Cu+II(NH3)40]+2
1.2+4.0 = +2
[Cu(NH3)4]+2
3. hexaaquahlinitý
[Al+III(H2O)60]+? [Al+III(H2O)60]+3
1.3+6.0 = +3
[Al(H2O)6]+3
4. dirhodanoželezitý či dithiokyanatanoželezitý
[Fe+III(SCN)2-1]+? [Fe+III(SCN)2-1]+1
1.3+2.(-1) = +1
[Fe(SCN)2]+1
5. triammin-aquakobaltitý
[Co+III(NH3)30(H2O)0]+? [Co+III(NH3)30(H2O)0]+3
1.3+3.0+1.0 = +3
[Co(NH3)3(H2O)]+3
6. pentaammin-azidokobaltitý
[Co+III(NH3)50(N3)-1]+? [Co+III(NH3)50(N3)-1]+2
1.3+5.0+1.(-1) = +2
[Co(NH3)5(N3)]+2
7. tetraaqua-dihydroxoželezitý
[Fe+III(H2O)40(OH)2-1]+? [Fe+III(H2O)40(OH)2-1]+1
1.3+4.0+2.(-1) = +1
[Fe(H2O)4(OH)2]+1

[nahoru][ligandy][kationty-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]

Kliknutím na hlavní stránku