21.04.2003 08:29:21

Metodika názvosloví komplexních kationtů

III.D

Metodika
přehled ligandů
předpony vyjadřující počet předpony vyjadřující násobky
kdy psát arabské a kdy římské číslice
vzorce názvy podrobné řešení metodika
1. Přídavné jméno značí kation, který má kladný náboj + to znamená, že toto můžeme ihned vyznačit do hranaté závorky [.......]+?
2. Přídavné jméno tvoří název centrálního atomu (obecně značíme M) a ligandu či ligandů (obecně značíme L, případně L' či L'', jejich počet obecně y, p, w), umístíme je do závorky. [MLyL'pL''w]+?
  Řazení ve vzorci
1. Centrální atom
2. Ligandy, řazené dle abecedy dle názvu (to platí pro řazení nejen v názvu, ale i ve vzorci - při řazení se neuvažují počty atomů)
V názvu se jednotlivé ligandy oddělují pomlčkou.
 
3. Ligandům zapíšeme oxidační čísla (obecně z,u,v,h) [MzLyuL'pvL''wh]+?
5. Vypočítáme náboj,dle vzorce náboj = +z + y.u + p.v + w.h ,jelikož se jedná o kation, musí vyjít kladný (+n)  

[nahoru][ligandy][kationty-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]
Kliknutím na hlavní stránku