21.04.2003 08:07:36
Názvosloví -
Komplexní kationty - III.B

Určete názvy komplexních kationtů:

přehled ligandů
předpony vyjadřující počet předpony vyjadřující násobky
kdy psát arabské a kdy římské číslice
vzorce názvy podrobné řešení metodika
1. [Cu(H2O)4]+2
2. [Cu(NH3)4]+2

3.

[Al(H2O)6]+3

4.

[Fe(SCN)2]+1

5.

[Co(NH3)3(H2O)]+3

6.

[Co(NH3)5(N3)]+2

7.

[Fe(H2O)4(OH)2]+1

[nahoru][ligandy][kationty-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]
Kliknutím na hlavní stránku