21.04.2003 08:27:27

Názvosloví - komlexní kationty III.A

Určete vzorce komplexníxh kationtů:

přehled ligandů
předpony vyjadřující počet předpony vyjadřující násobky
kdy psát arabské a kdy římské číslice
vzorce názvy podrobné řešení metodika
1. tetraaquaměďnatý
2. tetraamminměďnatý
3. hexaaquahlinitý
4. dirhodanoželezitý či dithiokyanatanoželezitý
5. triammin-aquakobaltitý
6. pentaammin-azidokobaltitý
7. tetraaqua-dihydroxoželezitý

[nahoru][ligandy][kationty-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]
Kliknutím na hlavní stránku